Geluidsoverlast door warmtepompen komt steeds vaker bij de rechter

Door de nieuwe regelgeving omtrent geluidsoverlast van warmtepompen en airco's (van kracht sinds april 2021) zien we dat de eerste zaken rondom deze geluidsoverlast bij de rechter zijn geweest. In deze blog geven we u meer informatie over deze eerste rechtzaken en geven we u advies wat u kunt doen om een dergelijke situatie te voorkomen.

Lees meer »

Onze werkwijze & meetapparatuur

Wanneer u overweegt een geluidsmeting uit te laten voeren omdat u overlast ervaart van een airco of warmtepomp, dan wilt u er natuurlijk wel zeker van zijn dat deze meting goed wordt uitgevoerd. Om u daarvan te verzekeren maken wij gebruik van een door de overheid opgestelde methode, namelijk "Meten en rekenen Industrielawaai" (versie 2010). 

Lees meer »

Opsporen onbekend geluid

Ondanks dat wij bij geluidsmetingwarmtepomp.nl natuurlijk zijn begonnen met een focus op geluidsmetingen rondom overlast van airco units en warmtepompen krijgen we sinds het begin af aan veel vragen over het opsporen van onbekende geluiden in huis.

Lees meer »

Wat als de buren niet meewerken om de geluidsoverlast van een airco of warmtepomp te reduceren?

Veel van onze klanten ervaren geluidsoverlast van een airco unit, zwembad pomp of warmtepomp van de buren. Vaak is het in deze gevallen zo dat de uitblaasrichting van de airco of (zwembad) warmtepomp gericht is op het aangrenzende perceel. Hierdoor zijn het vaak niet de eigenaren van de unit die de overlast ervaren maar juist de buren. Erg vervelend voor beide partijen natuurlijk.

Lees meer »

Waarom hoort mijn man de warmtepomp niet en ik wel?

Misschien is het nieuwe informatie voor u, maar over het algemeen kan je stellen dat vrouwen beter horen dan mannen. Dit komt uit verschillende onderzoeken naar voren. Het mannelijk gehoor neemt al af vanaf ~30 jarige leeftijd en het vrouwelijk gehoor pas vanaf ~50 jarige leeftijd.

Lees meer »

Geluidsoverlast door airco's

Afgelopen jaren zien we een grote toename van het aantal airco's in Nederland. Deze toename komt o.a. door de heter wordende zomers in Nederland, door al ruim een jaar meer thuis zijn vanwege de corona lockdown, en ook de toenemende huizenprijs speelt hier een rol in, mensen bouwen namelijk massaal hun zolder om tot thuiswerkkantoor of extra slaapkamer. 

Lees meer »

Wetgeving geluidsoverlast warmtepompen

Een warmtepomp heeft twee belangrijke geluidsbronnen, namelijk de compressor en de ventilator. Als de warmtepomp aan staat produceren zowel de compressor als de ventilator gelijktijdig geluid. Dit geluid verlaat de warmtepomp hoofdzakelijk via de 2 volgende manieren:

Lees meer »

Zwembad warmtepomp

Bent u in de luxueuze positie met een zwembad in uw achtertuin? Of zijn uw buren zo'n geluksvogels met in zwembad in de achtertuin. Steeds meer Nederlanders hebben een zwembad, helemaal sinds de coronacrisis. Natuurlijk is het hartstikke fijn voor de eigenaar, een eigen zwembad. Wat een luxe om hier lekker baantjes in te kunnen trekken of de kids te laten spelen. Vanwege het Nederlandse klimaat is het voor veel mensen een logische oplossing om het zwembad te verwarmen. Hierdoor wordt het seizoen sterk verlengt dat het zwembad gebruikt kan worden. In veel gevallen wordt er gekozen voor een zwembad warmtepomp om het zwembad te verwarmen. Een erg degelijke oplossing om een zwembad te verwarmen. Er kleven echter ook nadelen aan het verwarmen van een zwembad door middel van een warmtepomp. Een zwembad warmtepomp produceert geluid, en dit geluid wordt vaak als storend ervaren. Lees deze blog om meer te begrijpen over het geluid dat een warmtepomp produceert. Door het vaak storende geluid dat zwembad warmtepompen produceren krijgen wij veel aanvragen van de eigenaren van zwembaden (of van de omwonende) voor het uitvoeren van een meting om de geluidsoverlast in kaart te brengen en advies te geven. Wij snappen deze aanvragen heel goed. Wij snappen namelijk als geen ander hoe storend de vaak 'brommende toon' van een zwembad warmtepomp kan zijn, helemaal als u buiten aan het genieten bent van een lekkere zomerdag.

Lees meer »

Tonaliteitscorrectie

Tonaal geluid, volgens de officiële definities is het een geluid dat met een op het beoordelingspunt (binnen het aldaar aanwezige geluid) een duidelijk waarneembaar tonaal karakter heeft. In "normale mensentaal" kun je dus zeggen dat tonaal geluid een geluid is van voortdurend dezelfde toon. Je zou daarmee misschien denken dat tonaal geluid dus eenvoudig te meten is omdat het voortdurend een bepaalde geluidsfrequentie uitstraalt die je middels een frequentieanalyse kunt meten. Dit is echter niet het geval. Tonaal geluid kan niet altijd objectief worden aangetoond in de meetresultaten en daarmee is het de standaard dat dit op een subjectieve wijze wordt vastgesteld door een akoestisch adviseur zoals Geluidsmetingwarmtepomp.nl. Resultaten uit de geluidsmeting (zoals een uitschieter in een bepaalde frequentie) kunnen wel een indicatie zijn voor de aanwezigheid van tonaal geluid. 

Lees meer »

Waar kan ik mijn warmtepomp het beste plaatsen om geluidsoverlast te voorkomen?

In Nederland worden zowel in de nieuwbouw als in bestaande woningen projecten ontwikkeld om duurzaam te wonen, dat is natuurlijk een goed initiatief. Nieuwe bouwprojecten worden ontwikkeld zonder gaslevering, waardoor andere vervangende verwarmingssystemen moeten worden toegepast. Een alternatief verwarmingssysteem is de toepassing van warmtepompen.  Een nadeel van verwarmen door een warmtepomp is dat het kan leiden tot geluidsoverlast voor de bewoners of voor omwonende.

Lees meer »

Geluidsoverlast van warmtepomp bij Kassa

De warmtepomp groeit in populariteit, een positieve ontwikkeling gezien de noodzaak voor meer duurzaam verwarmen. Echter kleeft er ook een nadeel aan de warmtepomp, de geluidsoverlast. Dit probleem is uitvoerig besproken in Kassa, waar Frans en Ria uit Maasdriel hun ervaringen delen over de geluidsoverlast die zij ervaren van een warmtepomp. Frans en Ria ervaren geluidsoverlast van de warmtepomp van hun buren. Niet gek, aangezien de buitenunit van de warmtepomp van hun buren in de richting van het huis van Frans en Ria is geplaatst (op een korte afstand). Frans en Ria vertellen in de Kassa uitzending dat ze er zoveel last van hebben dat ze er zelfs niet meer goed door kunenn slapen. Voor ons klinkt dit als een bekend verhaal. Wij komen vaak in situaties waarbij de warmtepomp voor zoveel geluidsoverlast zorgt dat de buren er ernstige hinder door ervaren. Vaak worden wij gebeld door mensen die onze meting als "laatste redmiddel" zien om het gesprek aan te gaan voordat ze naar de rechter stappen. Stuk voor stuk trieste verhalen, helemaal aangezien de geluidsoverlast in veel gevallen voorkomen of opgelost kan worden.  Ons insziens is dit ook iets dat onderbelicht wordt in de Kassa uitzending. In de Kassa uitzending ligt de focus sterk op de geluidsoverlast die warmtepompen produceren, terwijl wij het zien als een noodzakelijk middel voor de energietransitie waar we in Nederland voor staan. Doordat Kassa deze situatie heeft uitgelicht, overheerst de geluidsoverlast nu in de maatschappelijke discussie over warmtepompen, en wij denken dat dit zonde is gezien de potentie van warmtepompen richting onze klimaatdoelen. Daarom geloven wij ook dat er meer aandacht moet zijn op de mogelijkheden voor het voorkomen of verminderen van geluidsoverlast door warmtepompen, want er is heel veel mogelijk. Bij Geluidsmetingwarmtepomp.nl hebben wij dan ook als missie om mensen goed voor te lichten over deze mogelijkheden, voorafgaand aan plaatsing of na plaatsing, om zo de geluidsoverlast en burenleed te beperken.  In de volgende paragraaf lichten we graag toe waarom wij denken dat Kassa het onderwerp niet goed genoeg heeft belicht en op welke punten ze tekort schieten in hun uitzending over geluidsoverlast van warmtepompen.  Wat laat Kassa onderbelicht in hun uitzending? Wij snappen volledig de ernst van de situatie van Frans en Ria, en met hun nog vele andere (waaronder veel van onze klanten). Echter geloven wij ook dat Kassa een aantal aspecten rondom geluidsoverlast van warmtepompen onderbelicht laat, waardoor er mogelijk het idee kan ontstaan dat er niks aan te doen is en "men soms denkt dat ze maar beter kunnen verhuizen als hun buren een warmtepomp hebben aangeschaft". Kassa besteedt geen aandacht aan de kwaliteit van de warmtepomp. Warmtepompen produceren vaak bij een maximaal vermogen tussen de 50 en 70 decibel, een behoorlijk verschil! 50 decibel is te vergelijken met het geluidsniveau in een bos of regen en valt in de categorie "rustig". 70 Decibel is zo hard als het verkeer op een snelweg of het geluidsniveau in een druk kantoor en valt in de categorie "storend". Bij het kiezen van een warmtepomp adviseren wij ook om te kiezen voor een kwalitatief hoogwaardige warmtepomp met een lager geluidsniveau bij maximaal vermogen, dit maakt al een enorm verschil Een tweede aspect dat Kassa onderbelicht laat is het soort warmtepomp waarmee verwarmt wordt. Er zit een groot verschil tussen het geluid dat een luchtwarmtepomp produceert ten opzichte van een bodem- of waterwarmtepomp. Bodem- of waterwarmtepompen zorgen bijna nooit voor geluidsoverlast omdat ze erg weinig geluid produceren. Luchtwarmtepompen zorgen veel vaker voor geluidsoverlast door de ventilator en compressor.   Het laatste aspect dat wij missen in de Kassa uitzending is het belichten van geluidsdempende maatregelen. Er zijn verschillende oplossingen om het geluid van een warmtepomp te dempen, of om de overlast weg te nemen. In de meeste gevallen is een goede geluidsreducerende omkasting de meest chique oplossing om het geluidsniveau drastisch te verlagen. Een omkasting absorbeert namelijk een groot deel van het geluid. Een goede omkasting kan door middel van absorptie en demping het geproduceerde geluidsniveau drastisch verlagen. Wij adviseren vaak de geluidsdempende omkasting van Reducd vanwege zijn hoge geluidsdempende vermogen, mooie design & scherpe prijs.  Heeft u last van geluidsoverlast van een warmtepomp? Schroom dan niet en neem contact met ons op en wij helpen u graag verder. Wij geven ook advies voorafgaand aan het plaatsen van een warmtepomp om overlast te voorkomen. Meer informatie over dit advies voorafgaand aan het plaatsen van uw warmtepomp kunt u lezen in deze blog. 

Lees meer »

Geluidsnormen warmtepompen aangescherpt

Vanaf 2021 gelden nieuwe eisen voor het maximale geluid van warmtepompen met een buitenunit. Het ministerie van Binnenlandse Zaken wil zo overlast van warmtepompen voorkomen. Deze eisen gelden niet alleen voor nieuwbouw, maar ook voor bestaande woningen. 

Lees meer »