Onze werkwijze & meetapparatuur

Gepubliceerd op 29 juli 2021 om 21:12

Werkwijze

Wanneer u overweegt een geluidsmeting uit te laten voeren omdat u overlast ervaart van een airco of warmtepomp, dan wilt u er natuurlijk wel zeker van zijn dat deze meting goed wordt uitgevoerd. Om u daarvan te verzekeren maken wij gebruik van een door de overheid opgestelde methode, namelijk "Meten en rekenen Industrielawaai" (versie 2010). 

Deze methode is opgesteld door het ministerie van VROM en beschrijft hoe je het geluid van o.a. warmtepompen & airco's kunt meten & berekenen. 

Meetapparatuur

Voor het uitvoeren van een geluidsmeting gebruiken wij twee verschillende type geluidsmeters. 

De eerste is een traditionele geluidsmeter (PCE Meetinstruments). Deze geluidsmeter gebruiken we voor het vaststellen van het geluidsniveau, bijvoorbeeld op de erfgrens, of op 1 meter van de warmtepomp, of voor het bepalen van het omgevingsgeluid. De precieze locaties waar de geluidsmetingen worden uitgevoerd worden bepaald a.d.h.v. de vraag van de klant. Deze geluidsmeter wordt ook gebruikt voor het uitvoeren van 24uurs metingen. 24uurs Metingen worden vaak uitgevoerd om een goed beeld te schetsen van het geluidsniveau van de warmtepomp of airco (en daarmee ook de overlast) over een etmaal.

Daarnaast maken we, indien van toegevoegde waarde, gebruik van een akoestische camera (Soundcam). Een akoestische camera maakt het analyzeren en begrijpen van geluid vele malen eenvoudiger doordat geluid niet alleen hoorbaar is, maar ook visueel wordt gemaakt. Deze akoestische camera wordt door Geluidsmetingwarmtepomp.nl bijvoorbeeld gebruikt voor het opsporen van een onbekend geluid. Voor het opsporen van een onbekend geluid is een dergelijke akoestische camera echt een must om niet te hoeven gissen maar gericht op zoek te kunnen gaan naar de overlast. 

Indien u nog vragen heeft over onze werkwijze of meetapparatuur, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.