Geluidsoverlast door airco's

Gepubliceerd op 17 mei 2021 om 17:04

Expontentiële toename van aantal airco's

Afgelopen jaren zien we een grote toename van het aantal airco's in Nederland. Deze toename komt o.a. door de heter wordende zomers in Nederland, door al ruim een jaar meer thuis zijn vanwege de corona lockdown, en ook de toenemende huizenprijs speelt hier een rol in, mensen bouwen namelijk massaal hun zolder om tot thuiswerkkantoor of extra slaapkamer. 

Op de warme dagen zorgt dit natuurlijk voor een veel fijner leefklimaat in huis voor de eigenaren van de airco. Echter kleven er ook nadelen aan dit toenemend aantal airco's. 

Een van de nadelen is natuurlijk het extra energieverbruik van de airco's, niet helemaal in lijn met de klimaatuitdagingen waar we voor staan. In dit artikel willen we daar niet op focussen, dit artikel focust zich op een ander nadeel, namelijk de geluidsoverlast waar airco units in sommige situaties voor zorgen. 

Kun je last hebben van het geluid dat een airco unit maakt?

Zeker! Bij Geluidsmetingwarmtepomp.nl zien wij vooral klanten die geluidsoverlast van warmtepompen ervaren. Over het algemeen maakt een warmtepomp meer geluid dan een airco, maar een airco werkt echter volgens een zelfde principe, en kan dus ook voor geluidsoverlast zorgen. Daardoor krijgen wij ook veel aanvragen (vooral in de zomermaanden) voor geluidsoverlast door airco's. 

De meeste airco units bestaan uit 2 systemen, namelijk een binnen en een buitenunit. De hoeveelheid geluid die de binnen en buitenunit produceren is afhankelijk van het type airco. Wel kan men stellen dat de binnenunit vele malen stiller is dan de buitenunit, fijn natuurlijk voor de eigenaar. 

Het maximaal geluidsvermogen van een binnenunit ligt ~ tussen de 19 en 47 decibel, een groot verschil dus! Hierbij is het zo dat de modellen met meer vermogen over het algemeen ook meer geluid produceren. 

Het maximaal geluidsvermogen van een buitenunit ligt ~tussen de 42 en 56 decibel, wederom een groot verschil. Dit geluid wordt, net als bij een warmtepomp, geproduceert door de ventilator en de compressor.  

Ervanuitgaande dat u of uw buren een airco hebben aangeschaft die qua geluidsniveau in de buurt komt van de maxima die hierboven genoemd zijn, dan kun je zeker stellen dat je geluidsoverlast kunt ervaren van een airco. 

Hoeveel geluid mag een airco unit produceren volgens de wet?

Doordat je zeker geluidsoverlast kan ervaren van een airco zijn hier in het Bouwbesluit regels voor afgesproken over de maximale geluidsdruk op de erfgrens. De wetgeving qua geluids voor airco's is gelijk aan de wetgeving voor warmtepompen. In het kort is de nieuwe wetgeving dat airco units op de erfgrens maximaal 45 dB(A) overdag mogen produceren, en maximaal 40 dB(A) 's nachts. Indien er sprake is van tonaal geluid dan vindt er nog een tonaliteitscorrectie plaatst van 5 dB(A), en is het maximum overdag dus 40 dB(A) en 's nachts 35 dB(A). In dit artikel hebben we deze nieuwe wetgeving uit het Bouwbesluit verder toegelicht, en in dit artikel geven we meer uitleg over tonaal geluid. 

 

Wat kan u doen als u overlast ervaart van een airco unit?

Indien u geluidsoverlast ervaart van een airco van u of van uw buren kunt u verschillende stappen ondernemen. Hieronder beschrijven we een aantal mogelijke stappen die u kunt ondernemen. Indien u vragen hebt wat de beste oplossing is voor uw situatie dan kunt u altijd contact met ons opnemen voor een geluidsmeting en advies. 

  • U kunt de buitenunit van uw airco verplaatsen zodat zowel u als uw buren hier minder tot geen overlast meer van ervaren. Het is natuurlijk afhankelijk van uw woonsituatie of dit een oplossing is. Bij kleinere tuinen kan dit zorgen voor het verplaatsen van het probleem, bijvoorbeeld van u naar uw buren. 
  • U kunt een geluidsdempende omkasting plaatsen rondom de buitenunit over het geluidsniveau te verlagen. In de meeste gevallen is zo'n "suskast" genoeg om de geluidsoverlast van een airco unit weg te nemen. Bij Geluidsmetingwarmtepomp.nl adviseren wij vaak de geluidsreducerende omkasting van Reducd vanwege zijn kwaliteit, design en prijsstelling. 
  • U kunt contact met ons opnemen voor het inplannen van een geluidsmeting om het geluidsniveau van de airco unit vast te stellen. Indien het geluidsniveau boven de wettelijke kaders valt kan het geluidsrapport helpen om de situatie aan te kaarten bij uw buren, of indien nodig, om verdere juridische stappen te ondernemen. Als onderdeel van de geluidsmeting geven wij ook altijd persoonlijk advies voor uw situatie. Door onze ervaring op het gebied van geluidsoverlast door airco's en warmtepompen zijn wij de partij met het meeste ervaring rondom geluidsdemping en geluidswering voor airco's en warmtepompen. 

 

Mocht u nog vragen hebben na aanleiding van dit artikel, dan mag u natuurlijk altijd, geheel vrijblijvend, contact met ons opnemen.