Veel gestelde vragen

Hoe gaat een akoestisch onderzoek te werk?

Een akoestisch onderzoek start altijd met een intake gesprek waarin de klant duidelijk beschrijft wat de probleemstelling is. Aan de hand van deze beschrijving, en in samenspraak met de klant, stelt onze expert een aantal meetlocaties vast. Zodra bekend is waar en op welke manier gemeten dient te worden kan onze expert aan de slag. 

Lees meer »

Wat wordt er opgeleverd na een akoestisch onderzoek?

Een geluidsmeting, of akoestisch onderzoek, wordt altijd volgens een vast protocol uitgevoerd. De geluidsdruk wordt aan de hand van een nauwkeurige decibelmeter en akoestische camera op verschillende plaatsen gemeten. Aangezien elke situatie anders is worden de locaties waarop we meten in samenspraak met u, en eventueel uw buren, bepaald. 

Lees meer »

Hoeveel tijd moet ik reserveren voor een akoestisch onderzoek?

Om een goed beeld te krijgen van de situatie is een intake gesprek vereist voorafgaand aan het uitvoeren van de geluidsmetingen. Aan de hand van de door u beschreven probleemstelling bepaald onze geluidsexpert namelijk waar, en op welke manier,  de verschillende geluidsmetingen uitgevoerd worden. 

Lees meer »

Een afspraak wijzigen, hoe doe ik dat?

Wij zijn 7 dagen per week (tussen 08:00-20:00) telefonisch en per email bereikbaar. Wilt u een afspraak wijzigen laat het ons dan even van te voren weten, dan plannen we samen een nieuwe afspraak in.  

Lees meer »