Wetgeving geluidsoverlast warmtepompen

Gepubliceerd op 11 mei 2021 om 00:01

Geluid van een warmtepomp uitgelegd

Een warmtepomp heeft twee belangrijke geluidsbronnen, namelijk de compressor en de ventilator. Als de warmtepomp aan staat produceren zowel de compressor als de ventilator gelijktijdig geluid. Dit geluid verlaat de warmtepomp hoofdzakelijk via de 2 volgende manieren:

  • Via de metalen constructie van de warmtepomp
  • Via het ventilatierooster

Wetgeving geluidsoverlast warmtepompen

In Europa moeten warmtepompen zijn voorzien van CE-label, waarop onder andere het maximale geluidsvermogen van de warmtepomp is vermeld. Men kan ervan uitgaan dat de maximale geluidsvermogen dat de warmtepomp produceert dus nooit hoger zal zijn dat de waarde die op het CE-label wordt aangegeven.

Door middel van nieuwe wetgevingen wil Europa geleidelijk richting een maximum geluidsvermogen voor warmtepompen. Voor warmtepompen tot 6 kW is dit maximum vastgesteld op 65 decibel, en voor warmtepompen van 6 kW tot 12 kW is de maximale geluidsdruk 70 decibel. 

Echter is dit niet de enige regel voor de maximale geluidsdruk van warmtepompen. In Nederland gelden aanvullende regels over het geluid dat een warmtepomp mag produceren, namelijk de regels uit het Bouwbesluit 2012. Daarnaast kan het zijn dat individuele gemeenten nog aanvullende regelgeving hebben rondom het geluid dat een warmtepomp mag produceren, namelijk algemene ruimtelijke verorderingen of memo's. Voorbeelden van gemeente met aanvullende regelgeving rondom de geluidsoverlast van warmtepompen zijn Hengelo en Driebergen. In deze gemeenten zullen de eigenaren van warmtepompen dus aan aanvullende maatregelen moeten voldoen. Door deze aanvullende regelgeving merken we ook dat we veel aanvragen voor geluidsmetingen en advies krijgen uit deze gemeenten. 

Wettelijk kader

Sinds 1 april 2021 gelden de nieuwe regels uit het Bouwbesluit 2012:

  • Maximaal 45 decibel geluidsdruk op de erfgrens overdag (indien de warmtepomp beschikt over een fluisterstand. Zo niet, dan is de maximum geluidsdruk overdag 40 decibel)
  • Maximaal 40 decibel geluidsdruk op de erfgrens 's nachts
  • Indien er sprake is van tonaal geluid treedt er een correctie op van 5 dB(A). In dat geval is de maximum geluidsdruk die de warmtepomp produceert overdag 40 dB(A) en 's nachts 35 dB(A). Lees deze blog voor meer uitleg over deze tonaliteitscorrectie. 

Het geluidsniveau wordt vastgesteld volgens de methode "Handleiding meten en rekenen industrielawaai". Dit is ook de methode die wij bij Geluidsmetingwarmtepomp.nl toepassen. 

Indien u vragen heeft over de regelgeving uit het Bouwbesluit 2012 of de aanvullende regelgeving rondom geluidsoverlast van uw gemeente dan kunt u altijd contact met ons opnemen.