Een warmtempomp, dat kun je de buren niet aan doen.

Gepubliceerd op 22 januari 2020 om 07:22

Een warmtepomp bij je huis, dat kun je de buren niet aandoen…

Dit is een veelgehoorde opvatting over warmtepompen, maar lees in deze blog waarom de warmtepomp zeker niet bekend hoeft te staan als het apparaat dat je "bonje met je buren" geeft. 

Waar komt het geluid van een warmtepomp vandaan?

De eerste reden waarom de buitenunit van een warmtepomp vaak voor geluidsoverlast zorgt is omdat de meeste warmtepompen een ventilator hebben. Deze ventilator is nodig om de beloofde efficiëntie van een warmtepomp te halen. Zoals wellicht wel bekend onttrekt een warmtepomp warmte uit de buitenlucht via een warmtewisselaar. De ventilator is nodig om voldoende buitenlucht door de warmtewisselaar van de warmtepomp te leiden. 

Een andere reden waarom de buitenunit van een warmtepomp voor geluidshinder zorgt is omdat iedere warmtepomp een compressor heeft. De compressor is nodig om de opgenomen lage temperatuurwarmte (die uit de buitenlucht is gehaald) op te krikken naar een bruikbare temperatuur. 

Iedereen kent wel het geluid van een ventilator, die op een warme dag zorgt voor een lekker verkoelend briesje. Je hoort de ventilator voornamelijk omdat er lucht wordt verplaatst. In de meeste buitenlucht warmtepompen zit ook een ventilator en daarom wordt het gezien als een apparaat dat buiten geluidshinder kan veroorzaken. De ventilator is nodig om voldoende buitenlucht door de warmtewisselaar te leiden en dit is weer nodig om warmte uit de lucht te kunnen onttrekken en de warmtepomp zijn werk te laten doen. De ventilator zit meestal in het buitendeel van de warmtepomp verwerkt. Het buitendeel wordt vaak in de tuin of tegen de gevel geplaatst en staat op een plek die bij verkeerde plaatsing overlast kan veroorzaken.

Daarnaast heeft elke warmtepomp een compressor om de opgenomen lage temperatuurwarmte uit de bron op te krikken naar een bruikbare temperatuur. Een compressor maakt ook geluid. Afhankelijk van het type warmtepomp zit de compressor in het buitendeel van de warmtepomp, zoals bij de meeste buitenlucht warmtepompen, of in het binnendeel van de warmtepomp, bijvoorbeeld bij de bodem/water warmtepomp. Zit de compressor in het binnendeel, dan is er bij het ontwerp meestal rekening gehouden met het geluid en zijn er geluidsisolerende maatregelen genomen.

 

Maakt elke warmtepomp evenveel geluid?

De hoeveelheid geluid die een warmtepomp maakt wordt mede bepaald door het aantal toeren dat de ventilator en compressor moet maken. Het benodigde toerental is onder andere afhankelijk van de grootte van de onderdelen, ofwel het vermogen van de warmtepomp. Andere factoren die een rol spelen zijn de vorm van de ventilatorbladen en de door de fabrikant genomen geluidsisolerende en trilling dempende maatregelen in het ontwerp van de warmtepomp. Elke warmtepomp maakt dus een ander geluid.

Wordt een warmtepomp overgedimensioneerd – het apparaat heeft meer vermogen dan strikt noodzakelijk -, dan hoeven de ventilator en compressor minder toeren te maken en daardoor minder geluid te produceren dan een warmtepomp die exact het benodigde vermogen kan leveren. Daarom kan het om geluid beperkende redenen interessant zijn een iets grotere warmtepomp te kiezen. Bepaalde fabrikanten overdimensioneren overigens vaak al in het ontwerp, vraag dit na bij de installateur of fabrikant.

 

Aantal decibellen van een warmtepomp

Doordat warmtepompen nog in ontwikkeling zijn, worden de systemen steeds stiller. De meeste buitendelen van lucht/water warmtepompen produceren gemiddeld 35 tot 40 decibel. Ter vergelijking: een vaatwasser haalt 60 dB en een voorbijrazende trein 90 dB.

 

Bron: Hoorstichting

Hoe voorkom je hinder van het geluid?

Je kunt geluidsoverlast van een warmtepomp voorkomen door te kiezen voor het juiste warmtepompsysteem en dit op de juiste plek te installeren. Schakel altijd een installateur in die ervaring heeft met het adviseren en plaatsen van warmtepompen. Deze installateur besteedt specifieke aandacht aan het geluid van de warmtepomp.

Laat je door de installateur ook adviseren over het optimale warmtepompsysteem voor jouw specifieke situatie. Vraag bij de offerte eventueel naar de productkaart met het Energielabel waarop de geluidswaarden van de warmtepomp staan vermeld. Twijfel je, dan kun je de installateur vragen waar je in de buurt een apparaat in de praktijk kunt zien en horen.

 

De plek van de warmtepomp heeft effect op het geluid

Een cv-ketel hang je vanwege het geluid niet in de woonkamer op, maar meestal op zolder. Ook bij een warmtepomp moet je nadenken over de plaatsing. Zet het binnendeel van een warmtepomp bijvoorbeeld in de (bij)keuken of op de plek waar nu de cv-ketel staat of hangt. Zet het binnendeel van een warmtepomp op een stevige ondergrond of hang het op aan een stevige stenen muur.

Ook bij het buitendeel van de warmtepomp moet je opletten waar je het neerzet. Plaats het buitendeel van een warmtepomp in elk geval niet direct aan de erfscheiding, tegen de schutting of onder een slaapkamerraam, zeker niet onder het slaapkamerraam van de buren, maar kies voor een optimale afstand tot de naastgelegen tuinen, terrassen en ramen.

 

Extra geluid beperkende maatregelen

Verder kan zowel het binnen- als buitendeel akoestisch ontkoppeld geplaatst worden. Dit houdt in dat trillingen en contactgeluid zo min mogelijk direct doorgegeven worden. Dit kan bijvoorbeeld door trillingsdempers te plaatsen of een trilling dempende montagebalk te gebruiken. Een goede installateur kan hierbij adviseren.

Daarnaast kan een geluidwerende omkasting geplaatst worden, ook wel suskast genoemd. Deze omkasting wordt om het buitendeel van de warmtepomp heen gebouwd. Bovendien zorgen omkastingen vaak voor een verfraaiing van het aanzicht van het buitendeel.

 

9 tips en oplossingen om geluidsoverlast van een warmtepomp te voorkomen

  1. Kies voor een erkende/ervaren installateur van warmtepompen om je te adviseren
  2. Vraag de installateur om een ‘luistersessie’ bij een al geïnstalleerde warmtepomp
  3. Ben je gevoelig voor geluid, kies dan een iets groter vermogen warmtepomp dan strikt noodzakelijk. De warmtepomp hoeft minder voluit te draaien en dat scheelt geluid. Sommige fabrikanten ‘overdimensioneren’ overigens al in het ontwerp
  4. Laat het binnen- en buitendeel akoestisch ontkoppeld plaatsen, denk daarbij aan onder andere aan het gebruik van trillingsdempers
  5. Plaats het binnendeel op een stevige vloer of aan een stevige stenen wand
  6. Plaats het buitendeel van een warmtepomp niet direct aan de erfscheiding, tegen de schutting of onder een slaapkamerraam (zeker niet onder dat van de buren)
  7. Plaats een geluidsisolerende omkasting om het buitendeel van de warmtepomp
  8. Pas de regeling aan, zodat de warmtepomp zo min mogelijk ’s nachts hoeft te draaien voor bijvoorbeeld warm tapwater productie
  9. Houd rekening met de uitblaasrichting van het buitendeel

 

Met bovenstaande tips voorkom je op voorhand geluidsproblemen met een warmtepomp. Als iemand zich eenmaal aan een geluid stoort, is het moeilijk daar op een andere manier naar te kijken, of liever gezegd, te luisteren. Ook bij geluid geldt: voorkomen is beter dan genezen! 

U kunt Geluidsmetingwarmtepomp.nl voor slechts €95 inschakelen voor persoonlijk advies voorafgaand aan het plaatsen van u warmtepomp. Wij denken graag met u mee hoe u uw warmtepomp of airco unit het beste kan plaatsen om geluidsoverlast na plaatsing te voorkomen. Neem contact met ons op voor vragen.